ธนาคาร กสิกร สนับสนุนทางการเงินกับบริษัท ซีเอ็ม บิลด์ จำกัดธนาคาร กสิกร สนับสนุนทางการเงินกับบริษัท ซีเอ็ม บิลด์ จำกัด
ธนาคาร กสิกร ให้การสนับสนุนทางการเงินกับบริษัท ซีเอ็ม บิลด์ วงเงินสินเชื่อ 250 ล้านบาท โดยใช้กับธุรกิจโครงการก่อสร้างงานระบบต่างๆ โดยมีพิธีลงนามสนับสนุนทางการเงินที่ห้องเมธีวัจนะ ชั้น 8 สำนักงานใหญ่