บริษัท ซีเอ็มบิลด์ จำกัด ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน


บริษัท ซีเอ็มบิลด์ จำกัด ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ให้กับพนักงานระดับหัวหน้างาน
ทางบริษัท ซีเอ็มบิลด์ จำกัด ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ให้กับพนักงานระดับหัวหน้างาน ในวันที่ 28 -29 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา